Eski Çınar Sokağı

Beylerbeyi’nin en eski sokaklarından biridir.Bilhassa Üçüncü Sultan Murad devri olan(H.982/M.1574 ile H.1004/m.1595) yılları arasında semtin sokaklarının yapılaşmaya başlaması ve aynı zamanda karakteristik mimari görüşlerinin de meydana çıkması neticesinde iki asır sonra İstanbul’a gelen ünlü İngiliz ressamı W.H.Barlett’in (H. 1252-M.1836)’de Beylerbeyi’ne ait çizdiği gravüründen izleneceği gibi Eski Çınar Sokağı’na Beylerbeyi’nin ana caddelerinden biri olan Abdullah Ağa Caddesi’nden gelinerek gidilir.

Sokağın en başında bulunan tuğladan yapılmış kağir binadan başka burada bulunan bütün evler bahçeli ahşap yapılardır. Sokak kaba taş döşeli olup iki arabanın yan yana gelebileceği genişliktedir.

ev

Akşam olunca eskiden etrafına zor ışık veren aralıklı olarak dikilmiş sokak fenerlerinin yerlerini elektrik direkleri almıştır.Eski Çınar Sokağı; sağdan Abdullah Ağa hamamı Sokağı ile Kalaycı Şükrü Sokağı’na solunda ise Araba meydanı Sokağı, Abdullah Ağa Çeşmesi Sokağı , Hacı Rüstem ve Hacı Kerim sokaklarına geçit verir.

Eski Çınar sokağı’na girdikten sonra yüzeli metre yürüdüğünde sokağa ismini veren en az iki asırlık çınar ağacı görülür. Sokağın sağındaki ahşap yapılar arasında İbrahimpaşa konağı, Şadiye hanım ile kocası Ali Bey’ e ait iki katlı pencere ve kapı pervazları işlemeli tek kalmış eski Osmanlı evi, daha sonra Namık Bey’in Alyanak Ali Bey’in ve Ali Muzaffer Paşa’nın…. Yerine ikişer katlı evleri sıralanmaktadır.

Sokağın solunda ise bakkal Koço’nun dükkanı’nın bulunduğu kağir iki katlı bir bina, yanında kuşçunun evi denilen üçbuçuk katlı ahşap yapı ve yanında kapı numarası 11 olan mülkiyeli Kaymakam Münip Bey’in evi, bu evin yanında eğitici öğretmen Adviye Hanım’ın üç katlı evi, daha sonra iki sokağın kesiştiği meşhur çınar ağaçlı meydancık. Aynı sırada şürayı devlet azası Seyfettin Raşit Bey’in evi, hemen yanında Sürre-emini/Erzurum ve Çanakkale Mevkii Müstahkem Komutanı Mustafa Hacı Raşit Paşa’nın evi 1925/1935 yılları arasında Beylerbeyi postahanesi olarak kullanılan iki katlı Aziz Hoca’nın evi,yanında ve sokaka kapısı Abdullah Ağa Çeşme sokağı’nda bulunan Mükallit Kahkahacı Arif bey’in evi ile kitabesiz Abdullah Ağa Çeşmesi ve hemen arkasında Gazeteci Yazar ve şair Yusuf Ziya Ortaç Bey’in üç katlı evide sırasındaki diğer ahşap yapılarla beraber uzanır gider. Eski Çınar Sokağı; Hacı Kerim Sokağı’nın kavşağı ile beraber Beybostanı sokağı’na bağlanarak nihayet bulur.